Galeria rok 2022

Spotkanie naukowe 28. 05. 2022r.

  •  Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb – „Najczęstsze błędy w leczeniu chorych ze zdekompensowaną marskością wątroby”
  •  Prof. dr hab. n. med Piotr Milkiewicz – „Racjonalne postępowanie w chorobie stłuszczeniowej wątroby”
  •  Dr hab. n. med. Ewa Wunsch – „Oś jelitowo wątrobowa. Choroby wątroby w przebiegu schorzeń jelit”.