Galeria rok 2022

Zebranie naukowe 26 listopada 2022

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska – „Leczenie ostrego rzutu w NChZJ”
Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Wojciesko – „Leczenie podtrzymujące w NChZJ”.
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz – „Leczenie chirurgiczne w NChZJ”
Dr Romana Kosik – Warzyńska, Dr n. med. Iwona Zawada – „Pacjent z NChZJ – jak to się robi w Szczecinie”


Spotkanie naukowe 28. 05. 2022r.

  •  Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb – „Najczęstsze błędy w leczeniu chorych ze zdekompensowaną marskością wątroby”
  •  Prof. dr hab. n. med Piotr Milkiewicz – „Racjonalne postępowanie w chorobie stłuszczeniowej wątroby”
  •  Dr hab. n. med. Ewa Wunsch – „Oś jelitowo wątrobowa. Choroby wątroby w przebiegu schorzeń jelit”.