Archiwum Rok 2017

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Dziękujemy za ten rok naszej wspólnej działalności, szczególnie tym, którzy zechcieli wziąć czynny udział w naszych zebraniach, pomagali  w ich organizacji i wspierali nasze działania. Życzymy Wszystkim  Dobrego Nowego Roku 2018, pełnego radości i szczęścia w życiu prywatnym oraz satysfakcji i realizacji  w życiu zawodowym.
W przyszłym roku planujemy kontynuację naszych kwartalnych sobotnich zebrań o tematyce klinicznej. Pragniemy zachęcić wszystkich Państwa do zgłaszania swoich propozycji wykładów oraz ciekawych przypadków klinicznych, które byłyby najlepszym praktycznym dopełnieniem każdego tegorocznego zebrania. Szczególnie gorąco zapraszamy młodych kolegów – rezydentów, dla których przygotowaliśmy pewną zachętę naukową… Dla wszystkich, którzy zaprezentują ciekawe prace kazuistyczne w trakcie naszych tegorocznych zebrań nagrodą będzie możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wybranym przez siebie krajowym sympozjum o tematyce gastroenterologicznej. Dodatkowo najciekawsze zaprezentowane prace wybrane zostaną do prezentacji na Katowickie Dni Endoskopowe, w których udział pokryty zostanie ze środków naszego oddziału PTG-E.
Pragniemy już dziś zaprosić wszystkich członków  naszego Towarzystwa oraz Sekcję Pielęgniarek Endoskopowych na najbliższe zebranie, które odbędzie się 24 lutego w Hotelu Park o godzinie 9.30 i będzie dotyczyło nieswoistych zapaleń jelita grubego. Zaproszenie do udziału w nim przyjęli eksperci w tej dziedzinie: Pani Prezes PTG-E prof. Grażyna Rydzewska z Kliniki Gastroenterologii Szpitala MSWiA w Warszawie oraz Pan prof. Marek Dobosz, Kierownik Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej w Gdańsku, autorytet w dziedzinie chirurgii nieswoistych zapaleń jelita.
Mamy nadzieję, że zarówno tematyka, jak też osoby zaproszonych ekspertów sprawią, iż będzie to kolejne ciekawe i bardzo merytorycznie ważne spotkanie, na którym nikogo z Państwa nie może zabraknąć.

Z gorącymi pozdrowieniami i najlepszymi życzeniami
Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PTG-E
_____________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM WIGILIJNEGO ZEBRANIA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU PTG-E i PIELĘGNIAREK ENDOSKOPOWYCH

SOBOTA 2.12.2017 GODZ.9.30 HOTEL PARK SZCZECIN

9.30-10.15 Jak prawidłowo opisać wynik badania gastroskopowego i kolonoskopowego?  dr n. med. Tomasz Marek -Klinika Gastroenterologii ŚlUM-Katowice
10.15-10.30 dyskusja
10.30-10-40  Co nowego w terapii onkologicznej? Prof. dr hab. n. med. Violetta Sulżyc- Bielicka
10.40-10.45 dyskusja
10.45-10.55 Co nowego w hepatologii w 2017?  dr hab. n. med. Ewa Wunsch
10.55-11.00 dyskusja
11.00-11.10  Najciekawsze  tematy – UEGW 2017 w Barcelonie dr Marek Kujawiak
11.10-11.15 dyskusja
11.15-11.25 NZJ są także u małych dzieci – od kiedy to wiemy? Prof. Grażyna Bulsa
11.25-11.30 dyskusja
11.30-11.40 Co nowego w leczeniu NZJG?  dr Dorota Pilecka
11.40-11.45 dyskusja
11.45-11.55 Światowy Zjazd Gastroenterologiczny – Orlando 2017 – dr n. med. Wojciech Marlicz
11.55-12.00 dyskusja
12.00-12.10  Ciekawy obraz endoskopowy – przypadek kliniczny – dr n. med. Krzysztof Niedzielin
12.30-13.00 Gastroenterologiczna niespodzianka kulturalna
13.00-14.00 Nasze Spotkanie Wigilijne
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zebranie Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Endoskopii
                                                                  oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich

SOBOTA 7.10.2017 Hotel Park w Szczecinie

9.30-11.00  Leczenie  choroby  refluksowej: zachowawcze czy chirurgiczne- DEBATA
prof. D. Bielicki, prof. Barbara Skrzydło-Radomańska, dr n. med. Krzysztof Kaseja, prof. J. Kładny,  prof. M. Kamiński, dr hab. W. Majewski, dr G. Naprawa, dr hab. M. Ławniczak

9.35-9.55 Leczenie zachowawcze-prof. Barbara Skrzydło-Radomańska, Klinika Gastroenterologii w Lublinie
9.55-10.15 Leczenie chirurgiczne– dr n. med. Krzysztof Kaseja -Oddział Chirurgii Szpitala w Zdunowie
10.15-10.25 Korzyści ze stosowania probiotyków u chorych z chorobą refluksową dr n. med. Igor Łoniewski Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka PUM w Szczecinie
10.25-11.00 Dyskusja
11.00-11.30 przerwa kawowa

11.30-13.30- Endoskopia i endosonografia zabiegowa, a współczesna chirurgia
prof. J. Kładny, prof. T. Sulikowski, dr n. med, S. Zair, dr n.med. J. Lubikowski,  dr n. med A. Sowier, dr. hab. A. Wiechowska-Kozłowska
11.30-11.50- Endoskopia zabiegowa w rękach chirurga– dr n. med. A. Sowier,  Oddział  Chirurgii Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu

11.50-12.10-   Możliwości endosonografii zabiegowej dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska, Pracownia Endoskopii Szpitala MSWiA w Szczecinie
12.10-12.30 -Współczesne metody chirurgicznego leczenia raka jelita-dr n.med. M. Halczak Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej PUM
12.30-12.50-Chirugia bariatryczna- Czy? Kiedy? i Jak? Dr n.med. K. Kaseja- Oddział Chirurgii, Szpital Zdunowo
12.50-13.30 Dyskusja
13.30-14.00- Lunch

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Okres wakacji niestety powoli już się kończy i zbliża się jesienny czas intensywnej pracy, zjazdów, sympozjów i szkoleń. Wiedząc, jak bardzo wszyscy zaangażowani jesteśmy w nasze codzienne zawodowe obowiązki pragniemy z  wyprzedzeniem przedstawić Państwu plan działalności naszego Oddziału PTG-E na najbliższe miesiące.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zorganizowania co kwartał spotkań naszego Towarzystwa, pragniemy już dziś zaprosić wszystkich na zebranie, które odbędzie się 7 października 2017 czyli w sobotę o godz.9.30 w Hotelu Park. Mając świadomość potrzeby wymiany poglądów, opinii i różnego podejścia do tych samych problemów klinicznych gastroenterologów i chirurgów, zaprosiliśmy do udziału w naszym zebraniu Kolegów i Koleżanki Oddziału Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Tematyka zebrania będzie obejmować zachowawcze i chirurgiczne leczenie choroby refluksowej ze standardami postępowania i kwalifikacją do leczenia oraz możliwości nowoczesnej endoskopii zabiegowej i chirurgii onkologicznej oraz bariatrycznej. Mamy nadzieję, że to wspólne zebranie z różnym spojrzeniem na te same problemy kliniczne da nam możliwość ciekawej wymiany doświadczeń i zaowocuje lepszym zrozumieniem i współpracą pomiędzy naszymi specjalizacjami. Szczegółowy program zebrania już wkrótce na naszej stronie internetowej oddziału ptg-e-szczecin.pl.

Kolejne, czwarte w tym roku i ostatnie, wigilijne już spotkanie planujemy na pierwszą sobotę grudnia, czyli na 2.12.2017. Tematem zebrania będą standardy wykonywania i opisu badań endoskopowych przewodu pokarmowego.  Do wzięcia czynnego udziału w drugiej części zebrania zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się z nami swą wiedzą zdobytą zarówno na tegorocznych zjazdach, sympozjach jak i na podstawie ciekawych artykułów, jakie pojawiły się w piśmiennictwie w 2017 roku. Czekamy na zgłoszenia tematów drogą internetową, mając nadzieję na odzew zarówno wśród doświadczonych, jak i młodszych kolegów. Liczymy na ciekawe, pełne gastroenterologicznych nowości koleżeńskie spotkanie kończące rok naszej działalności w świątecznej już oprawie.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim za bieżące wpłaty składek członkowskich, dzięki którym wywiązujemy się z naszych zobowiązań w stosunku do Zarządu Głównego PTG-E. Na ich podstawie nasz oddział liczy dziś 73 osoby. Mamy nadzieję, że podobnie jak oba wiosenne zebrania również kolejne  spotkania naszego Towarzystwa spełnią Państwa oczekiwania pod względem merytorycznym i będą okazją do wymiany opinii i dyskusji na ciekawe kliniczne tematy.

Z pozdrowieniami

Zarząd PTG-E

________________________________________________________________________________

Dnia 20 maja 2017r. w salach konferencyjnych Hotelu Novotel odbędzie się zebranie Oddziału Zachodniopomorskiego PTG-E, współorganizowane przez Sekcję Hepatologiczną Towarzystwa i Samodzielną Pracownię Medycyny Translacyjnej PUM. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wykłady znakomitych ekspertów z dziedziny hepatologii i endoskopii przewodu pokarmowego oraz praktyczne warsztaty technik endoskopowych. Bedzie również możliwość praktycznego zapoznania się z technikami badań elastografii w diagnostyce stopnia zwłóknienia wątroby. Udział w konferencji dla członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii jest bezpłatny. Zapraszamy!

PROGRAM
Zebrania Zachodniopomorskiego Oddziału PTG-E
Sobota, 20.05.2017, Hotel Novotel, Szczecin

9.30-10.00: Nowoczesne metody nieinwazyjnej oceny uszkodzenia wątroby. prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)
10.00-10.30: O co najczęściej gastroenterolog pyta hepatologa?
dr hab. n. med. Ewa Wunsch (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
10.30-10.45: Dyskusja
10.45 -11.30:  Polipektomia i resekcja endoskopowa – wytyczne ESGE 2017
dr n.med. Andrzej Baniukiewicz (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

11.30-11.45: Dyskusja
11.45-12.00: Przerwa kawowa
12.00-14.00: Warsztaty endoskopowe technik endoskopowych na modelach zwierzęcych z możliwością wykonywania zabiegów polipektomii, mukosektomii, usuwania ciał obcych i innych (prowadzone przez p. dr Andrzeja Baniukiewicza wraz z firmą Boston Scientiific, dr Piktel, Endoelektronik FujiFilm)

Prezentacja badań elastografii wątroby (prowadzenie: prof. Piotr Milkiewicz, dr hab. Ewa Wunsch)
14.00-15.00: Zakończenie i lunch

____________________________________________________________

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Program zebrania PTG-E- oddział zachodniopomorski
4.03.2017 sobota,  Hotel Park ul. Plantowa 1 w Szczecinie 

10.00-10.10      Otwarcie zebrania
10.10-10.40      Krwotok z żylaków przełyku i żołądka- profilaktyka i leczenie
dr Sławomir Kozieł , WUM Warszawa
10.40-11.10      Postępowanie w nieżylakowych  krwawieniach z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Propozycja standardu postępowania.
 dr hab. n .med.  Andrzej Białek, PUM Szczecin
11.10-11.25      Nowe możliwości leczenia żylaków żołądka z zastosowaniem coili naczyniowych i cyjanoakrylu pod kontrolą EUS.
dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska, MSW Szczecin
11.25-11.45      Dyskusja
11.45-12.00      Przerwa kawowa
12.00-12.10      Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego- nowa odsłona znanego leku
 dr Dorota Pilecka, WSZ Szczecin
12.10-12.20      Krwawienie w chorobie uchyłkowej – rola Xifaxanu
dr n.med. Beata Gawdis-Wojnarska, MSW Szczecin
12.20-12.40      Hemospray
dr Sławomir Kozieł Warszawa, WUM Warszawa
12.40-15.00      Lunch
12.40-15.00      Warsztaty endoskopowe- Tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego -Hemospray, kllipsy hemostyczne – Hammermed, Polska

 Współorganizatorzy zebrania: Hammermed, Ferring, Takeda, Alfawasserman

_________________________________________________________________________

Drodzy Koledzy, Członkowie Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii,Pragniemy poinformować, iż w dniu 9.01.2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu nowej kadencji naszego Oddziału PTG-E, wybranego na grudniowym walnym zebraniu w składzie:
Prof. dr hab. n. med Violeta Sulżyc-Bielicka
Dr n. med. Anna Deskur
Dr Marek Kujawiak
Dr n. med. Ewa Wunsch- skarbnik
Dr Dorota Pilecka- sekretarz
Dr hab. n. med. Małgorzta Ławniczak- v-ce przewodnicząca
Dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska- przewodnicząca

Chcielibyśmy gorąco zaprosić do członkostwa w naszym oddziale PTG-E wszystkich gastroenterologów, gastroenterologów dziecięcych, lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach, ale również internistów, pediatrów i rezydentów wiążących swoją przyszłość zawodową z gastroenterologią. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby stać się członkami naszego Towarzystwa zachęcamy do wypełnienia i odesłania deklaracji członkowskiej. Deklaracja Członkowska PTG <-plik do pobrania
Zaplanowaliśmy zorganizowanie w bieżącym roku 4 kwartalnych Zebrań Towarzystwa. Będą one dotyczyły istotnych tematów klinicznych, endoskopowych, zabiegowych w aspekcie praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod diagnostyki i terapii chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki. Udział w Zebraniach jest dla członków PTG-E i pielęgniarek, zrzeszonych w Sekcji Pielęgniarek Endoskopowych bezpłatny.
Pierwsze spotkanie z warsztatami endoskopowymi odbędzie się 4. marca, w sobotę o godzinie 10:00 w hotelu Park w Szczecinie. Tematem zebrania będzie „Postępowanie w krwawieniach z przewodu pokarmowego- standardy i nowe możliwości”. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjął ekspert endoskopii zabiegowej z Pracowni Endoskopii CSK WUM przy ul. Banacha w Warszawie dr Sławomir Kozieł. Wykład na temat postępowania w nie żylakowych krwawieniach z przewodu pokarmowego wygłosi dr hab. n. med. Andrzej Białek. Szczegółowy program zebrania przekażemy Państwu wkrótce. Podczas konferencji poza częścią wykładową w hotelu Park proponujemy wszystkim chętnym możliwość uczestnictwa w warsztatach endoskopowych z zakresu tamowania krwawień metodą klipsów hemostatycznych i Hemospray. Firma Hammermed zapewni możliwość wykonywania zabiegów na fantomach przez wszystkich zainteresowanych. Współorganizatorami spotkania będzie również firma Takeda, Ferring i Alfawassermann. Do udziału w spotkaniach naszego Towarzystwa i warsztatach endoskopowych zapraszamy również wszystkie pielęgniarki endoskopowe zainteresowane uczestnictwem w Sekcji Pielęgniarek Endoskopowych PTG-E, której przewodniczącą oddziału jest piel. dypl. Marzena Adamska. Prosimy wszystkich Państwa o przekazanie zaproszenia do uczestnictwa w zebraniach i szkoleniach Paniom Pielęgniarkom z naszych zespołów endoskopowych.
Prosimy wszystkich członków PTG-E o wpłatę corocznej składki, w kwocie 100 zł rocznie na dotychczasowe konto PTG nr 321020 4795 0000 9702 0106 4930 . Wszyscy chętni do wstąpienia do naszego Towarzystwa będą mogli opłacić składkę po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Zarząd deklaracji członkowskiej. Sprawy finansowe PTG-E nadzorowane będą przez Skarbnika Oddziału i prowadzone przez profesjonalne biuro rachunkowe.
W najbliższym czasie planujemy stworzenie strony internetowej naszego oddziału, na której będziemy informować Państwa o wszystkich aktywnościach naszego oddziału.
Formułą jednego z zebrań będą doniesienia z różnych tegorocznych zjazdów, konferencji i workshopów krajowych i zagranicznych. Zapraszamy wszystkich z Państwa uczestniczących w nich i chcących podzielić się z nami swą wiedzą do przygotowania krótkich prezentacji.
Jesteśmy otwarci na wszystkie Państwa propozycje i uwagi dotyczące możliwości i form działania naszego oddziału.
Zapraszamy serdecznie i pozdrawiamy wszystkich gorąco.
W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego oddziału PTG-E
Anna Wiechowska-Kozłowska

Deklaracja Członkowska PTG (plik do pobrania)