Galeria 2019

 Wigilijne   zebranie  zachodniopmorskiego oddziału PTG-E w Szczecinie  14.12.2019r.

ZEBRANIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU PTG-E  
„Nowości w gastroenterologii i endoskopii przewodu pokarmowego”
10 – 11.05.2019, HOTEL ALMA BARLINEK